Selecteer een pagina

Samen verbeteren we het sociaal domein.

Samenwerking

Audio mixage – Soundwolves

Sam is een beroepsvereniging voor uitvoerende professionals in het publiek sociaal domein. Deze professionals hebben te maken met een dynamiek van hun organisatie, zoals verschillende processen waar ze aan moeten voldoen. Maar ook met landelijke regels, zoals de participatiewet. Wetten veranderen, nieuwe voorstellen komen in zicht.

De beleidsadviseurmanagers van Sam zitten in een klankbordgroep bij het Ministerie, om te kijken hoe deze wetten wordt uitgevoerd en te pleiten voor de uitvoerend professional. Als beroepsvereniging willen zij deze hobbels met elkaar delen, en nadenken over manieren waarop ze elkaar kunnen helpen. Daarom is Sam de Samendenkgroep gestart.

Studio Flix realiseerde deze korte animatie om de Samendenkgroep te promoten, om leden te werven en bestaande leden te motiveren om mee te doen.

Betere zorg voor parkinson

Radboud UMC

Betere zorg voor parkinson

Radboud UMC